Dňa 7.4.2022 Trnavskú RK SOPK navštívil veľvyslanec Gruzínska so sprievodom. Po diskusii s predstaviteľmi Trnavskej RK SOPK nasledovali rozhovory s predstaviteľmi firiem, ktoré prejavili o stretnutie záujem. Vzájomný obchod medzi Gruzínskom a Slovenskom je na oveľa nižšej úrovni , než je potenciál obidvoch ekonomík. Možnosti slovenských firiem sú hlavne v dodávkach poľnohospodárskych produktov, automobilov, strojárskych výrobkov, technologických celkov a v modernizácii malých a stredných hydroelektrární. Ku zintenzívneniu vzájomných obchodných vzťahov  prispejú aj na jún pripravovaná obchodná misia gruzínskych podnikateľov na Slovensko, ako aj na október plánovaná obchodná delegácia slovenských podnikateľov do Gruzínska.