Ing. Eva Tománková
– riaditeľka TT RK SOPK, členská základňa, tajomníčka Agro-potravinárskej sekcie
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
č.tel.: 033/55 12 588
email: eva.tomankova@sopk.sk č.faxu: 033/55 12 603
Ing. Natália Štrbíková
– učtovno-finančný manažér pre projekty, správa web stránky,colno-certifikačná agenda, ATA karnety, elektronický podpis
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
č.tel.: 033/55 12 745 č.tel.: 0915/985528
email: natalia.strbikova@sopk.sk č.faxu: 033/55 12 603
Mgr. Miroslava Machová
– účtovníčka
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
č.tel.: 033/55 12 744
email: miroslava.machova@sopk.sk
Mgr. Peter Kovář
– projektový manažér, teritorialista
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
č.tel.: 033/55 12 744
email: peter.kovar@sopk.sk