Dňa 22.4.2021 sa uskutočnil webinár „Pragmatická analýza komerčno-právnych a logistických aspektov v obchode s UK a tretími krajinami“ organizovaný Trnavskou RK SOPK, lektorovaný Ing. Ľuborom Kostelným nezávislým konzultantom. Účastníci sa dozvedeli odpovede na otázky týkajúce sa dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK, koncepcie a štruktúry bilaterálnej kúpno-predajnej zmluvy (KPZ) s UK a tretími krajinami, platobných podmienok v KPZ s UK a tretími krajinami, dodacích podmienok v KPZ s UK a tretími krajinami a ďalšie užitečné informácie podopreté prípadovými štúdiami, konkrétnymi príkladmi a dlhoročnými osobnými skúsenosťami lektora