Dňa 10.6.2021 Trnavská regionálna komora zorganizovala prezenčnou formou odborný seminár Incoterms 2020, ktorého sa zúčastnilo 19 zástupcov rôznych firiem v rámci celého Slovenska. Účastníci dostali štúdijné materiály a v rámci diskusie a priebežných konzultácií dostali odpovede k jednotlivým bodom programu odborného seminára.