Nahrávam Udalosti

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár

o kybernetickej bezpečnosti

DÁTUM A ČAS: 10.6.2022

10.00 hod.

MIESTO: Kapitulská 12 Trnava (bývalý hotel Dream)
TÉMA A PROGRAM: Seminár predstavuje metodickú pomoc pri implementácii systému riadenia kybernetickej bezpečnosti právnických osôb, tvorbe bezpečnostnej dokumentácie vyplývajúcej z legislatívy a forme riadenia bezpečnosti prevádzkovaných informačných systémov. Metodická pomoc sa bude poskytovať v súlade so zverejnenými metodickými podkladmi a vzormi dokumentov uvedenými na stránke NBÚ a bude prípadne doplnená o možnosti tvorby zatiaľ chýbajúcich dokumentov oblastí riadenia kybernetickej bezpečnosti informačných systémov.

Okrem metodickej pomoci pri tvorbe potrebnej dokumentácie a zabezpečenia systému riadenia kybernetickej bezpečnosti pre základnú službu predstavíme aj praktické možnosti riešenia bezpečnosti. Venovať sa budeme sieťovej topológii, reakcii v prípade rôznych kybernetických útokov na informačné systémy a taktiež ozrejmíme niektoré skúsenosti z riešenia realizovaných útokov na informačné systémy hlavne z pohľadu prevencie bezpečnostného incidentu a reakcie na tento incident.

Uvádzané budú spôsoby ochrany systémov, ktoré platia všeobecne a je ich možné implementovať vo všetkých systémoch, teda aj pre informačné systémy nezaradené do základnej služby.

P r o g r a m  :

1.      Ako porozumieť zákonu o KB z pohľadu podnikateľa ( cca 30minút )

Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ

2.      Nutné zákonné požiadavky  (cca 40 minút )

– požadovaná dokumentácia (vrcholové dokumenty – stratégie, smernice…),

– ostatná bezpečnostná dokumentácia (analýza rizík, analýzy dopadov, audity),

– riadenie kybernetickej bezpečnosti (manažér kybernetickej bezpečnosti, role a činnosti),

Daniel Suchý Aliter Technologies a.s.,

Ladislav Martinček LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,

3.      Spôsoby zabezpečenia informačných systémov ( cca 40 minút  )

– počítačová hygiena,

– riešenie topológie sietí,

– monitorovanie bezpečnosti,

– najčastejšie formy útokov,

– riešenie kybernetických útokov,

Daniel Suchý Aliter Technologies a.s.,

Ladislav Martinček LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,

4.      Odpovede na otázky – cca 15 minút

Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ

Daniel Suchý Aliter Technologies a.s.,

Ladislav Martinček LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,

Kontakt : Peter Kovář  Tel.: 033/55 12 744                       E-mail: peter.kovar@sopk.sk
VLOŽNÉ: Člen SOPK (osoba)  zdarma                       Nečlen (osoba) 30  € plus DPH

Go to Top