ODPOVEĎ PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA HOSPODÁRSTVA SR R. SULÍKA
SPOLOČNÝ LIST ZAMESTNÁVATEĽOV PREDSEDOVI VLÁDY EDUARDOVI HEGEROVI