Slovenská obchodná a priemyselná komora na svojom webovom portáli v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje nižšie uvedené dokumenty:

Zverejnenie zmlúv