V súčasnosti je na Slovensku v príprave niekoľko finančných schém, pričom jednou z nich je Fond spravodlivej transformácie.

Fond spravodlivej transformácie môže podporovať široký rozsah činností cez investície do oblastí akými sú digitálna pripojiteľnosť, technológie čistej energie, znižovanie emisií, obnova priemyselných lokalít či rekvalifikácia pracovníkov. Oprávnené územie realizácie je v trenčianskom (Horná Nitra), košickom a banskobystrickom kraji.

Aktuálne pre opravené územie ponúka  European Innovation Council technologické poradenstvo na podporu rozvoja podnikateľských iniciatív malých a stredných podnikov. Asistencia zo strany EIC bude k dispozícii v preibehu septembra – októbra 2022,

Záujemcovia o zapojenie do poradenkého  programu možu zaslať svoj zámer v štruktúre:
Meno (predkladateľ návrhu)
Kontakt (mail)
Kontakt (tel)
Chalenge (návrh problému)
Návrh riešenia
Prijímateľ/-lia riešenia (môže = predkladateľ, ale aj nemusí, nemusí
byť známy tj. je budeme musieť napasovať alebo iniciovať „start up“)
Otázka je v DB JTF na MIRI? (áno/ nie)
na: https://docs.google.com/document/d/1COZQ_q4ddav8_7GMTjmxpjIU6AjANbigYqxsOQMl7Zw/edit
resp. mailom : sopkrktn@sopk.sk

 

Ďalšie informácie k téme:

Webinár, ktorého cieľom bolo priblížiť možnosti zapojenia súkromného a verejného sektora do Fondu spravodlivej transformácie usporiadali dňa 14.10.2021 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Trenčiansky samosprávny kraj. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov z viac ako 30 firiem, miest, obcí, krajov a iných podporných organizácií.

 

Záznam z webinára:

 

Prezentácie:

Fond spravodlivej transformacie p. Voskár MIRRI (Webinár 14.10.2021)

Doplnkové programy regionálnej transformácie p. Šramko MHSR (Webinár 14.10.2021)

Implementčná jednotka TSK pre Hornu Nitru p. Lamačková (Wbinar 14.10.2021)

 

 

Je téma podpory podnikania a regionálneho rozvoja zaujímavá? Dajte nám o sebe vedieť. Pripravujeme ďalšie podujatia.

Kontakt: Katarína Martišková; sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834