V súčasnosti je na Slovensku v príprave niekoľko finančných schém, pričom jednou z nich je Fond spravodlivej transformácie.

Fond spravodlivej transformácie môže podporovať široký rozsah činností cez investície do oblastí akými sú digitálna pripojiteľnosť, technológie čistej energie, znižovanie emisií, obnova priemyselných lokalít či rekvalifikácia pracovníkov. Oprávnené územie realizácie je v trenčianskom (Horná Nitra), košickom a banskobystrickom kraji.

 

Webinár, ktorého cieľom bolo priblížiť možnosti zapojenia súkromného a verejného sektora do Fondu spravodlivej transformácie usporiadali dňa 14.10.2021 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Trenčiansky samosprávny kraj. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov z viac ako 30 firiem, miest, obcí, krajov a iných podporných organizácií.

 

Záznam z webinára:

 

Prezentácie:

Fond spravodlivej transformacie p. Voskár MIRRI (Webinár 14.10.2021)

Doplnkové programy regionálnej transformácie p. Šramko MHSR (Webinár 14.10.2021)

Implementčná jednotka TSK pre Hornu Nitru p. Lamačková (Wbinar 14.10.2021)

 

 

Je téma podpory podnikania a regionálneho rozvoja zaujímavá? Dajte nám o sebe vedieť. Pripravujeme ďalšie podujatia.

Kontakt: Katarína Martišková; sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834