Trenčianska regionálna komora SOPK si na svojom valnom zhromaždení volila nového predsedu, podpredsedov a predstavenstvo na ďalšie 5-ročné obdobie, prijala svoju strednodobú víziu činnosti do roku 2027 a venovala sa aktuálnej domácej a zahraničnej situácii ovplyvňujúcej podnikanie na Slovensku.

 

Dňa 4. apríla 2022 sa v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK SOPK). Valné zhromaždenie bolo rozdelené na dve časti, pracovnú a verejnú. V rámci pracovnej časti hodnotili členovia Trenčianskej regionálnej komory svoju činnosť za rok 2021 a plnenie rozpočtu. Zároveň schválili okrem návrhu plánu činnosti TRK SOPK na 7. volebné obdobie aj plán aktivít na rok 2022 a návrh rozpočtu na tento rok. Na valnom zhromaždení si členovia volili aj nového predsedu, podpredsedov a predstavenstvo na ďalšie 5-ročné obdobie. Valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii predsedu Predstavenstva TRK SOPK jej doterajšieho predsedu Borisa Paulena.

Novozvolené Predstavenstvo TRK SOPK:

Predseda predstavenstva:
Paulen Boris, Ing. PhD., generálny riaditeľ Strojstav CM s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Podpredsedovia predstavenstva:
Homola Július, Ing., IGAZ-PAPIER s.r.o. Trenčín
Kašuba Jozef, Ing., konateľ EBONA, s.r.o. Považská Bystrica
Hozlár Pavol, Ing., generálny riaditeľ EXPO CENTER a.s. Trenčín

Členovia predstavenstva:
Bačkovský Miroslav, Ing., konateľ MB idea SK, s.r.o. Považská Bystrica
Barborka Jozef, Mgr., riaditeľ školy Stredná odborná škola Handlová
Eľko Ján, Ing, riaditeľ spoločnosti MOTOSAM, a.s. Myjava
Gerlich Martin, Ing., konateľ Valicare s.r.o. Trenčianska Turná
Markovič Ondrej, MBA,  konateľ ZTS-KABEL, s.r.o Dubnica nad Váhom.
Mikuláš Pavel, Ing. RNDr., predseda predstavenstva KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín
Plačko Bohuslav, Ing., predseda dozornej rady PRUŽINY, a.s. Brezová pod Bradlom
Rapant Josef, Mgr., konateľ AURA TRADE s.r.o. Trenčín
Roderová Katarína, Ing., konateľka KOREKCIA TRENČIN, s.r.o.
Smokoňová Mária, Ing., riaditeľka pre financie a controlling a členka predstavenstva, Danfoss Power Solutions a.s.Považská Bystrica
Srncová Mária, Ing., konateľka TECHSERVIS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
Ušiak Roman, Ing., technický riaditeľ MSM holding, s.r.o. Dubnica nad Váhom

 

Jednou z tém Valného zhromaždenia TRK SOPK bolo vzdelávanie, ktoré zaujalo prítomných zástupcov firiem a zástupcov stredných odborných škôl, ktorí sa valného zhromaždenia zúčastnili, a tak mali možnosť sa oboznámiť s prioritami, ktoré si TRK SOPK stanovila na ďalšie roky. Dôraz do ďalších rokov bude kladený okrem vzdelávania na podporu konkurencieschopnosti členov komory, využitie príležitostí v rámci Plánu obnovy, či formovanie podnikateľského prostredia v regióne.

 

V tomto roku si SOPK pripomína 30 rokov od svojho založenia. Na valnom zhromaždení bolo ocenených 7 spoločností a ich osobností, ktoré si z rúk predsedu SOPK Petra Mihóka, predsedu TSK Jaroslava Bašku, predsedu Predstavenstva TRK SOPK Borisa Paulena a riaditeľa TRK SOPK Jána Václava prevzali Čestné uznanie SOPK. Boli to: Plačko Bohuslav, Pružiny, a.s., Mikulina Ján, MicroStep CDM s.r.o., Poliak Branislav, Matador Industries, a.s., Srncová Mária, Techservis s.r.o., Mráz Peter, Avantek, s.r.o., Ježík Jozef, Heitec Slovensko, s.r.o., Vanková Eva, Vetropack Nemšová s.r.o.

 

Na snímke zľava:  Ján Václav, riaditeľ TRK SOPK;  Jaroslav Baška, predseda TSK; Bohuslav Plačko, Pružiny, a.s.; Ján Mikulina, MicroStep CDM, s.r.o.;  Branislav Poliak, Matador Industries, a.s.; Mária Srncová, Techservis, s.r.o. ;  Peter Mráz, Avantek, s.r.o.; Jozef Ježík, Heitec Slovensko, s.r.o.;  Eva Vanková, Vetropack Nemšová; Boris Paulen, predseda TRK SOPK.

 

V rámci verejnej časti sa členom TRK SOPK prihovorili aj pozvaní hostia. Medzi nimi bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý prezentoval plánované rozvojové aktivity prispievajúce k podpore podnikania, aktivity stratégie Zelenej župy zamerané na využitie vodíkových technológií, systém duálneho vzdelávania, ktorý nás spája v rámci kompetencií. Ďalej tiež spomenul modernizáciu cestnej infraštruktúry, ako i spoluprácu s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a CEITEC Brno pri iniciovaní tvorby excelentného Hubu pre sklo a keramiku.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili aj riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Boris Ilkyw, riaditeľka Sociálnej poisťovne v Trenčíne Alena Čechvalová, primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná, viceprimátor Dubnice nad Váhom Tomáš Trúchly, riaditeľ regionálnej kancelárie Národného podnikateľského centra Ján Havier, podpredseda Predstavenstva SOPK Július Kostolný, generálny tajomník SOPK Martin Hrivík a ďalší vzácni hostia.

 

V rámci podujatia sa konal brífing so zástupcami regionálnych a národných médií. Mediálne výstupy: TASR-teraz, TSK, Terajšok, Dnes 24_Trenčín, Dnes 24 správyDnes 24-Považie;