Stránkové hodiny:

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok:

08.00 – 12.00
12.00 – 13.00 obedná prestávka
13.00 – 14.00

Fakturačné údaje:

Fakturačná adresa:

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grősslingová 4
816 03 Bratislava

IČO: 30842654
DIČ: 2020815236
IČ DPH: SK2020815236

Účet:
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2427 0075
SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s. č. ú.: 2624270075/1100

Korešpodenčná adresa:

Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2
911 01 Trenčín