Ing. Ján Václav, riaditeľ
č.tel.: +421 32 6523834, +421 905 503298
email: jan.vaclav@sopk.sk

Katarína Martišková, colno-certifikačná agenda
č.tel.: +421 32 6523834
email: katarina.martiskova@sopk.sk

Mária Šteiningerová, odborný ekonóm
č.tel.: +421 32 6525738
email: maria.steiningerova@sopk.sk

Ľubica Žovincová, BSBA, zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 32 6525285, +421 905 934824
email: lubica.zovincova@sopk.sk

Ing. Andea Kohoutová, zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 32 6523834
email: andrea.kohoutova@sopk.sk

Ing. Jaroslav Šmíd, PhD., členská základňa
č.tel.: +421 32 6529418
email: jaroslav.smid@sopk.sk

Ing. Ľudovít Mičuda, tajomník Sekcie odevného, textilného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
č.tel.: +421 32 6525275, +421 948 011198
email: ludovit.micuda@sopk.sk

Martin Plško, informatik, tajomník Sekcie výrobných strojov a náradia a Sekcie dodávateľov investičných celkov
č.tel.: +421 32 6520035
email: martin.plsko@sopk.sk