STRÁNKOVÉ HODINY:
PO, UT, STR, ŠT, PIA 8.00-12.00, 13.00-14.00
Ing. Ján Václav
– riaditeľ
č.tel.: +421 32 6523834 č.tel.: +421 905 503298
email: jan.vaclav@sopk.sk
Katarína Martišková
– colno-certifikačná agenda
č.tel.: +421 32 6523834
email: katarina.martiskova@sopk.sk
Mária Šteiningerová
– odborný ekonóm
č.tel.: +421 32 6525738
email: maria.steiningerova@sopk.sk
Ľubica Žovincová, BSBA
– zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 32 6525285 č.tel.: +421 905 934824
email: lubica.zovincova@sopk.sk
Ing. Andea Kohoutová
– zahraničné vzťahy
č.tel.: +421 32 6523834
email: andrea.kohoutova@sopk.sk
Ing. Jaroslav Šmíd, PhD.
– členská základňa
č.tel.: +421 32 6529418 č.tel.: +421 917 329960
email: jaroslav.smid@sopk.sk
Ing. Ľudovít Mičuda
– tajomník Sekcie odevného, textilného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
č.tel.: +421 32 6525275 č.tel.: +421 948 011198
email: ludovit.micuda@sopk.sk
Martin Plško
– informatik, tajomník Sekcie výrobných strojov a náradia a Sekcie dodávateľov investičných celkov
č.tel.: +421 32 6520035
email: martin.plsko@sopk.sk