Nahrávam Udalosti

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA Vás pozýva na webinár venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme o domáckej práci (homeworking), o prekážkach v práci, materskej a rodičovskej dovolenke.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na novinku – sezónnu prácu, na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

*

1. Domácka práca a telepráca

 • špecifiká domáckej práce
 • práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri domáckej práci

*

2. Prekážky v práci

 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • súvislosti so zákonom o podpore v čase skrátenej práce
 • prekážky na strane zamestnanca
 • náhrada mzdy pri prekážkach v práci

*

3. Materská a rodičovská dovolenka

 • nároky zamestnancov podľa Zákonníka práce
 • tzv. predĺžená rodičovská dovolenka
 • dávky materské a tehotenské podľa zákona o sociálnom poistení (stručne), matka, otec
 • rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa (stručne)
 • prihlasovacie povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
 • kedy sú počas MD a RD zamestnanci a zamestnankyne poistencami štátu

*

4. Ďalšie témy (stručne) a diskusia

 • sezónna práca (novinka v Zákonníku práce spojená s odvodovými úľavami)
 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
 • diskusia

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Termín:

24.5.2022

Trvanie: 9:00 – cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

 

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 60 EUR + DPH = 72 EUR, nečlen: 70 EUR + DPH = 84 EUR

 

Elektronická prihláška

 

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk

Tel.: 032/ 65 23 834

Go to Top