Nahrávam Udalosti

Medzinárodná podnikateľská misia a  výstava Techtextil– Nemecko

21.-23. 6. 2022 | Frankfurt a okolie (Nemecko)

 

Organizátori:
Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SOPK
Slovenský plastikársky klaster
Next Technology Tecnotessile –NTT

Partneri:
Enterprise Europe Network – EEN
European Cluster Collaboration Platform – ECCP


O podujatí

Podujatie je organizované v rámci spolupráce  EXTRATEX ako  medzinárodná misia  dňoch od 21. do 23. júna 2022  spojená s rokovaniami na odbornom veľtrhu Techtextil vo Frankfurte nad Mohanom. Podujatie je určené najmä pre organizácie so záujmom o oblasti textilného, stavebného  automobilového priemyslu,  vývoja a využitia nových funkčných materiálov  ako i o oblasť recyklácie a cirkulárnej ekonomiky.

 

Časový harmonogram

  •  Registrácia je do  13.6. 2022
  • 20.6.2022 cesta na podujatie a 23.6.2022 návrat
  • Pracovný program bude v dňoch 21.-23.6.2022 (bude upresnený)

 

Účastníci si hradia pobytové a cestovné náklady. V prípade splnenia registračných kritérií a úspešnej účasti môžu získať podporu ak sa firma rozhodne absolvovať celý program a je zaregistrovaná v rámci Exchange programu na portáli a podpísať vopred 2 zmluvy: „Commitment to Quality“ a  „Financial Agreement„. Po návrate  následne vyplní „Final Activity Report for VO (visitors organisation)„. Následne získa refundáciu rokovania a pobyt: pri účasti 3 dní – do cca 450 EU/ inštitúcia.

 

Bližšie informácie poskytne:
SOPK; Ján Václav , Ľudovít Mičuda; Tel: 0329 6523834; sopkrktn@sopk.sk
SPK; Veronika Doležalová , Katarína Ikrényiová; Tel: 0910 268 793; spklaster@spklaster.sk

 

Akciu organizujeme v spolupráci s talianskym klastrom NTT a Slovenským plastikárskym klastrom.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Go to Top