Nahrávam Udalosti

Trenčianska regionálna komora SOPK dáva do pozornosti:

Dňa 31.03.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti si Vám za Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Trenčíne dovoľujeme zaslať nasledujúce informácie:

  1. TERMÍNY ŠKOLENÍ pre verejných obstarávateľov (online, bezplatné) – ONLINE
  • 5. 5.2022 (štvrtok) – Zákazka s nízkou hodnotou od 31.03.2022 (od prípravnej fázy po ukončenie zadávania zákazky)
  • 10.5.2022 (utorok) – Súhrnné správy po novele t. j. od 31.03.2022
  • 17.5.2022 (utorok) – Zmeny v zmysle novely – ZsNH (vybrané zmeny)

Všetky termíny stáleho pracoviska v Trenčíne ako aj možnosť rezervovať si jednotlivé školenia je možná po otvorení nasledujúceho odkazu: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trencin-18202/

 

  1. TERMÍNY ŠKOLENÍ pre dodávateľov (online, bezplatné) – ONLINE

V prípade, ak máte vo Vašom okolí hospodársky subjekt (podnikateľa), ktorého v budúcnosti predpokladáte oslovovať pre účely zadávanie zákaziek cez elektronickú platformu či iný elektronický prostriedok vo Vašej zákazke s nízkou hodnotou (od 31.03.2022 nie je možné osloviť hospodársky subjekt pre zaslanie cenovej ponuky pri zákazke s nízkou hodnotou prostredníctvom emailu a nie je ani možné prijať emailovú ponuku vo verejnom obstarávaní), môžete mu odporučiť kontaktovať naše stále pracovisko. Poskytujeme bezplatnú pomoc aj podnikateľom. Prípadne je možné odporučiť školenie pre hospodárske subjekty (dodávateľov), kde dostane podnikateľ dostane potrebné informácie nielen k registrácii

  • 31.5.2022 (utorok) – Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty (bezplatné školenie pre podnikateľov)

Všetky termíny ako aj možnosť rezervovať si jednotlivé školenia je možná po otvorení nasledujúceho odkazu: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-trencin-18202/

 

  1. PREZENČNÉ ŠKOLENIA

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu ponúkame možnosť bezplatných prezenčných školení. V prípade záujmu je možné dohodnúť si termín prezenčného školenia a problematiku súvisiace s verejným obstarávaním, o ktorú máte záujem. Školenie je možné uskutočniť v priestoroch zasadačky Trenčianskeho samosprávneho kraja (s max. kapacitou 15 hostí) alebo vo Vašich priestoroch (min. 10 ľudí). V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

V prípade Vašich otázok aj k novele sa neváhajte obrátiť na stále pracovisko  Úradu pre verejné obstarávanie v Trenčíne.

Kontakt:

JUDr. Ivana Rodáková
Stále pracovisko Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
ivana.rodakova@uvo.gov.sk | www.uvo.gov.sk | +421 905 476 942

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Go to Top