Nahrávam Udalosti

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme „Kurzarbeit“ v termínoch od 15.11.2021 do 6.12.2021!

 

Program:

BLOK „Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2022“

1. Zmeny v Zákonníku práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
 • zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
 • vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
 • nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
 • zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm

2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit

 • nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky „Prvá pomoc“
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
 • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
 • vzorec na výpočet podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady
 • súvisejúce zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 • pomoc pre SZČO v roku 2022

3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť

 • nezdaniteľné časti v roku 2022
 • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
 • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky

 • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
 • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
 • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
 • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2021
 • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

BLOK „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021“

 • nezdaniteľné časti za rok 2021
 • daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
 • venovanie 2% (3%) za rok 2021
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

 

Termín:

13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
20.12.2021
21.12.2021

Trvanie: 9:00 – cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

 

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 60 EUR + DPH = 72 EUR, nečlen: 70 EUR + DPH = 84 EUR

 

Elektronická prihláška

 

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk

Tel.: 032/ 65 23 834

Go to Top