Nahrávam Udalosti

Dňa 8.-10. novembra 2021 sa v Brne opäť uskutoční tradičné B2B podujatie „Kontakt – Kontrakt„. Je to jedinečná príležitosť na zvýšenie konkurencieschopnosti a identifikovanie nových trhov a obchodných partnerov. Ide o spoločný projekt Regionálne hospodárskej komory Brno a zahraničných partnerov patriacich do siete Enterprise Europe Network (EEN), obchodných komôr a Veľtrhov Brno, a.s.

Prečo sa zúčastniť?
* dlhodobá propagácia medzinárodného podujatia
* získanie nových obchodných partnerov, klientov a dodávateľov bez veľkého úsilia
* dôležité kontakty medzi vystavovateľmi a návštevníkmi
* voľný vstup na veľtrh
* 3 dni = až 27 B2B rokovaní
* spoločenský večer
* naša podpora PRED – POČAS – PO

Registrácia a účasť je ZDARMA.

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1 600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza vyše 50% vystavovateľov a 16% návštevníkov. Návštevnosť je vysoko odborná, takmer osemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému manažmentu.

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárenského a elektro-technického priemyslu. Nosnými odbormi tradične sú obrábanie a tvárnenie.
Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. Medzi ďalšie zvýraznená témy patrí cirkulárna ekonomika – nakladanie s materiálovými zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja nakoľko adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

MSV je tradične venovaná vysoká mediálnu pozornosť, akredituje sa cez 260 novinárov. Súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program zložený z odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

Hlavné odbory:
* baníctvo, hutníctvo, keramika a sklárska technika
* materiály, komponenty pre strojárstvo
* pohony, hydraulika, pneumatika, chladiaca technika, klimatizácia
* energetika, silnoprúdová elektrotechnika
* elektronika, automatizačná, meracia technika
* výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
* obrábacie stroje, náradie
* zlievarenstvo
* zváranie
* povrchové úpravy
* plasty, gumy, kompozity
* chémia pre strojárstvo

Na web stránke kooperačného podujatia Kontakt – Kontrakt sú priebežne zverejňované aktuálne informácie. Čím skôr sa zaregistrujete, tým viac potenciálnych partnerov si pozrie profil vašej firmy a vaše požiadavky na spoluprácu.

V prípade záujmu o podujatie  sa registrujte pričom budeme radi ak SOPK (SK-00499)  uvediete ako Vašu podpornú organizáciu.
Pre ďalšie informácie o výstave a spreivodných podujatiach nás kontaktujte.

Kontakt:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, 032/6523834; sopkrktn@sopk.sk

Go to Top