Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V dňoch 8.-12. novembra 2021 sa koná sprievodné B2B podujatie brnenského medzinárodného strojárskeho veľthu – „Kontakt – Kontrakt. Je to jedinečná príležitosť na skombinovanie návštevy veľtrhu a osobných rozhovorov s potenciálnymi  obchodnými partnermi. Ide o spoločný projekt Regionálne hospodárskej komory Brno a partnerov patriacich do siete Enterprise Europe Network (EEN), vrátane SOPK.

Prečo sa zúčastniť?
* dlhodobá propagácia podujatia vrátane Vašej spoločnosti
* získanie nových obchodných partnerov, klientov a dodávateľov bez veľkého úsilia
* dôležité kontakty medzi vystavovateľmi a návštevníkmi
* voľný vstup na veľtrh
* 3 dni = až 27 B2B rokovaní (Hybridnou formou)
* 2 dni rokovaní (On line formou)
* spoločenský večer

Registrácia a účasť je ZDARMA.

 

Hlavné odbory:
* baníctvo, hutníctvo, keramika a sklárska technika
* materiály, komponenty pre strojárstvo
* pohony, hydraulika, pneumatika, chladiaca technika, klimatizácia
* energetika, silnoprúdová elektrotechnika
* elektronika, automatizačná, meracia technika
* výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
* obrábacie stroje, náradie
* zlievarenstvo
* zváranie
* povrchové úpravy
* plasty, gumy, kompozity
* chémia pre strojárstvo

Program :
8.11. 2018           13:00  – 17:00 hod.        (hybridné)  kooperačné rokovania
9.11.2021              9:00 – 17:00 hod.         (hybridné)  kooperačné rokovania
19:00 – 21:00 hod.         spoločenský večer
10. 11. 2021          9:00 – 12:00 hod.         (hybridné)  kooperačné rokovania
11.-12.11. 2021    9:00 – 18:00  hod.         (on line)  kooperačné rokovania

Na web stránke kooperačného podujatia Kontakt – Kontrakt sú priebežne zverejňované aktuálne informácie o potenciálnych partneroch a ich ponukách/dopytoch.

V prípade záujmu o podujatie  sa registrujte -TU pričom v karte „Settings“ zvolte podpornú organizáciu „Slovenská obchodná a priemyselná komora„.
Pre ďalšie informácie o výstave a sprievodných podujatiach nás kontaktujte.

 

Informácia o MSV Brno:

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1 600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza vyše 50% vystavovateľov a 16% návštevníkov. Návštevnosť je vysoko odborná, takmer osemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému manažmentu.

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárenského a elektro-technického priemyslu. Nosnými odbormi tradične sú obrábanie a tvárnenie.
Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. Medzi ďalšie zvýraznená témy patrí cirkulárna ekonomika – nakladanie s materiálovými zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja nakoľko adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

MSV je tradične venovaná vysoká mediálnu pozornosť, akredituje sa cez 260 novinárov. Súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program zložený z odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

Na podujatí bude spoločná expozícia slovenských firiem v rámci Oficiálnej účasti SR na MSV Brno

Kompletný sprievodný program MSV Brno- TU

 

Kontakt:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, 032/6523834; sopkrktn@sopk.sk

Go to Top