Nahrávam Udalosti

 Slovenská obchodná a priemyselná komora -regionálna komora Trenčín, Stredoevropské uskupenie CEDEG, Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení:

Kybernetická bezpečnosť v regiónoch

POZOR!  TERMÍN V TRENČÍNE JE UŽ 24.05.2022!

Intro

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

V rámci konferencie budú prezentované aktuálne trendy a technické riešenia domácich i zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať riziká vonkajšieho útoku aj interných rizík.

Usporiadatelia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG, Národní klastrová asociace si vyhradzujú právo meniť program, jeho dĺžku a organizáciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Určené pre:

vedúci bezpečnosti, vedúci IT, manažéri, vedúci predstavitelia firiem, obcí a ich organizácií, výskumných organizácií a škôl

Program:

8:309:00 registrácia
9:109:10 Úvodné slovo
Ivo Říha, CEDEG
9:109:35 Kybernetická bezpečnosť z pohľadu zákona
Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ
9:359:55 Vojna na Ukrajine a ako sa zmenil pohľad na buducnosť
Tomáš Vobruba, Check Point
9:5510:20 Bezpečnosť predvádzkovaných aplikácií
Michal Bača, ALEF (F5)
10:2010:45 Využitie zabezpečenia DNS vrstvy v jednotlivých oblastiach kybernetickej bezpečnosti
Robert Šefr, Whalebone
10:4511:10 Coffee Break
11:1011:35 Proaktívna detekcia. investigacia a rekacia na bezpečnostné hrozby
Ondřej Hubálek, SOPHOS, Miroslav Vojtek, Data Trend Services
11:3512:00 Moderné nástroje pre bezpečnú pracovnú identitu
Petr Ciprys, ProID
12:0012:25 Penetračné testovanie
AEC
12:25 Losovanie vecných cien vendorov
12:35 Obed

 

Dátum a miesto:

24.05.2022

Hotel ELIZABETH Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovensko
 

Vstupné:

Vstup na konferenciu je pre účastníkov bezplatný.
Zástupcovia firiem poskytujúcich komerčné služby v oblasti IT hradia účastnícky poplatok 150 EUR na osobu.

Prihlásiť

Viac informácií na kontakte: katarina.martiskova@sopk.sk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Go to Top