Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

een

Podujatie zamerané na hľadanie nových odberateľov a dodávateľov v oblasti leteckého priemyslu, ktoré organizujú  Baskitská rozvojová agentúra-SPRI , Holandská obchodná komora, Európske partnerstvo klastrov leteckého priemyslu-EACP,  Baskitská klastrová asociácia letectva a kozmonautiky-HEGAN.

Baskitský región patri k významným priemyselným a inovatívnym regiónom Španielska pričom pre územie Slovenska má vytvorené svoje vlastné zastúpenie.

Medzinárodné podujatie EACP Virtual B2B – Aerospace Applications & Technologies ponúka spoločnostiam v celom hodnotovom reťazci odvetvia letectva a kozmického priestoru príležitosť nadviazať cenné kontakty a nájsť nové aspekty možností medzinárodnej spolupráce. Podujatie je vhodné aj pre malé a stredné podniky, ktoré priamo nepôsobia v leteckom priemysle, ale vyvíjajú inovatívne technológie, materiály alebo disponujú vhodnou ponukou aj pre spoločnosti z leteckého priemyslu.

Agenda:
8. jún 2021 Otváracia konferencia a B2B rokovania (on line)
9.-10. jún 2021 B2B rokovania (on line)

Otváracia konferencia a stretnutia B2B
Podujatie a rokovania budú prístupné, len pre registrovaných účastníkov. Prejsť na registráciu.

Oblasti zamerania:
• komponenty
• materiály
• nové prístupky k mobilite
• radikálne nové riešenia pohonov (Disrupting propulsion)
• nový priestor
• pokročilá výroba
• špičkové služby pre vývoj (Cutting edge Services)
• digitalizácia a 4.0
• MRO – údržba, opravy a generálne opravy
• RPAS – diaľkové riadenie leteckých systémov

Viac informácií:
Stránka podujatia a registrácia: https://eacp-aerospace-2021.b2match.io/

Účasť na EACP Virtual B2B – Aerospace Applications & Technologies je pre registrovaných účastníkov bezplatná.

Kontakt:
Sekcia výrobcov strojov a náradia; Martin Plško; E-mail: martin.plsko@sopk.sk

SOPK, Ján Václav E-mail: sopkrktn@sopk.sk

Go to Top