Podnikateľská misia do Španielska v rámci Smart City Expo World Congress 2021

Od |2021-09-22T17:18:11+02:0014 novembra, 2021|Kategórie: , |Tags: , , |

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického [...]