1) RS SOPK – Vnútroštátne spory

Hodnota sporuPoplatok za konanie pred rozhodcami bez DPHPaušál na správne náklady bez DPH
do 5 000,00 €300,00 €200,00 €
do 8 500,00 €300,00 € +
+ 7% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 5 000,00 €
200,00 €
do 17 000,00 €710,00 € +
+ 6% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 8 500,00 €
880,00 €
do 33 500,00 €1 280,00 € +
+ 5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000,00 €
1 530,00 €
do 166 000,00 €2 340,00 € +
+ 3,5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 500,00 €
3 880,00 €
do 350 000,00 €7 250,00 € +
+ 2% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 166 000,00 €
7 300,00 €
do 1 700 000,00 €10 930,00 € +
+ 1,5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 350 000,00 €
11 760,00 €
do 3 400 000,00 €26 270,00 € +
+ 1% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 1 700 000,00 €
16 360,00 €
do 17 000 000,00 €39 050,00 € +
+ 0,75% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 400 000,00 €
20 960,00 €
do 33 000 000,00 €115 720,00 € +
+ 0,5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000 000,00 €
25 560,00 €
33 000 000,00 € a viac179 620,00 € +
+ 0,25% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 000 000,00 €
25 600,00 €

2) RS SOPK – Medzinárodné spory

Hodnota sporuPoplatok za konanie pred rozhodcami bez DPHPaušál na správne náklady bez DPH
do 5 000,00 €500,00 €400,00 €
do 8 500,00 €500,00 € +
+ 9% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 5 000,00 €
400,00 €
do 17 000,00 €960,00 € +
+ 8% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 8 500,00 €
920,00 €
do 33 500,00 €1 720,00 € +
+ 6,5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000,00 €
1 530,00 €
do 166 000,00 €2 960,00 € +
+ 5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 500,00 €
5 540,00 €
do 350 000,00 €10 140,00 € +
+ 3% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 166 000,00 €
10 050,00 €
do 1 700 000,00 €15 610,00 € +
+ 1,5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 350 000,00 €
16 800,00 €
do 3 400 000,00 €37 520,00 € +
+ 1% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 1 700 000,00 €
23 370,00 €
do 17 000 000,00 €55 780,00 € +
+ 0,75% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 3 400 000,00 €
29 940,00 €
do 33 000 000,00 €165 320,00 € +
+ 0,5% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 17 000 000,00 €
36 520,00 €
33 000 000,00 € a viac256 600,00 € +
+ 0,25% z čiastky hodnoty sporu prevyšujúcej 33 000 000,00 €
36 520,00 €