Predseda:
BOREC Tomáš, JUDr., advokát, AK, Bratislava

Podpredseda:
KOSCELANSKÝ Peter, JUDr., advokát, AK Nitra

Členovia:
ANTALIČ Pavol, Ing., MBA, EXIMA, spol. s r. o., Banská Bystrica
ARENDACKÝ Peter, JUDr., advokát, AK Bratislava
BIČAN Jozef, JUDr., advokát, AK Trenčín
DZIAN Ján, JUDr., advokát, AK, Nové Mesto nad Váhom
FOGAŠ Ľubomír, doc. JUDr., CSc., advokát, AK, Bratislava
KUBÍČEK Pavol, prof. JUDr. CSc., Paneurópska vysoká škola, fakulta práva, Bratislava
MIHOKOVÁ Elena, JUDr., generálna tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK, Bratislava
NAGY Ondrej, JUDr., advokát, AK, Bratislava

Náhradníci:
CÚTH Peter, Mgr., advokát, AK, Bratislava
HNILICA Radoslav, JUDr., PhD., advokát, AK, Bratislava