Predseda:
KUBÍČEK Pavol, prof. JUDr., CSc., Paneurópska vysoká škola, fakulta práva, Bratislava

Podpredseda:
KOSCELANSKÝ Peter, JUDr., advokát, AK Nitra

Členovia:
ANTALIČ Pavol, Ing., MBA, EXIMA, spol. s r. o., Banská Bystrica
ARENDACKÝ Peter, JUDr., advokát, AK Bratislava
BIČAN Jozef, JUDr., advokát, AK Trenčín
BOREC Tomáš, JUDr., advokát, AK, Bratislava
DZIAN Ján, JUDr., advokát, AK, Nové Mesto nad Váhom
FOGAŠ Ľubomír, doc. JUDr., CSc., advokát, AK, Bratislava
MIHOKOVÁ Elena, JUDr., generálna tajomníčka Rozhodcovského súdu SOPK, Bratislava
NAGY Ondrej, JUDr., advokát, AK, Bratislava