Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou komorou v Kyjeve realizuje projekt zameraný na podporu sektora MICE, podporu cezhraničnej spolupráce a tiež na podporu žien podnikateliek v sektore MICE.
Hlavným cieľom tohto cezhraničného projektu je podpora, spolupráca a rozvoj cestovného ruchu,  výmena informácií a skúseností, ktoré obidvom stranám prinesie nielen nové informácie, inšpirácie ale aj nové možnosti spolupráce, prípadne rozšírenie spolupráce na Ukrajinský trh.

Súčasťou projektu budú aktivity zamerané na prezentáciu a propagáciu zapojených firiem, možnosti zapojenia sa do spolupráce, možnosti výmeny informácii a výmeny skúseností, ale aj možnosť získania nových partnerstiev a spoluprác. Súčasťou projektu bude aj prezentácia potenciálu Slovenka, vybraných zaujímavostí, ktoré môžu byť atraktívne pre ukrajinských partnerov. Na druhej strane sa v podobnom formáte bude slovenskej strane prezentovaný ukrajinský sektor MICE a potenciál spolupráce.

Prostredníctvom projektu chceme podporiť ženy podnikajúce v sektore MICE, chceme pomôcť im vedieť sa presadiť a získať manažérske pozície v danom sektore, podporiť ich vzájomnú spoluprácu a synergiu.

S cieľom podpory podnikania a získania nových partnerstiev a spoluprác budeme organizovať aj online B2B stretnutie všetkých zapojených firiem v projekte, slovenských ale aj ukrajinských.

Veľkým prínosom pre účastníkov projektu môžu byť aj zorganizované business návštevy slovenských účastníkov na Ukrajinu a z Ukrajiny na Slovensku, ktoré budú spojené s tematickými workshopmi.

Niektoré aktivity projektu sa budú konať aj online, business návštevy firiem, ktoré sú naplánované na budúci rok, sa budú konať prezenčnou formou.

Bližšie informácie o podujatí poskytne manažérka projektu Ing. Ivana Kondášová, na e-mail ivana.kondasova@sopk.sk