Ing. Helena Virčíková – riaditeľka
č.tel.: +421 51 7599952
email: helena.vircikova@sopk.sk

Andrea Chromá – ekonómka, colno-certifikačná agenda
č.tel.: +421 51 7731230
email: andrea.chroma@sopk.sk

Mgr. Miroslava Ferková – odborný administratívny pracovník, členská základňa, informatika
č.tel.: +421 51 7732818
email: sopkrkpo@sopk.sk

Kancelária SOPK Poprad – zrušená
Prosíme kontaktovať Prešovskú regionálnu komoru SOPK
č.tel.: +421 51 7599951
email: sopkrkpo@sopk.sk