Na základe súhlasu vedenia SOPK a v súlade so všeobecnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu sa Valné zhromaždenie Prešovskej regionálnej komory SOPK plánované v stredu 12. mája 2021 neuskutočnilo.

Zároveň bolo rozhodnuté, že schvaľovanie podkladov uvedených v Materiáli na Valné zhromaždenie Prešovskej regionálnej komory SOPK sa uskutoční hlasovaním per rollam. Členovia SOPK v pôsobnosti Prešovskej regionálnej komory SOPK boli v tejto súvislosti oslovení emailom z 3. mája 2021, hlasovanie prebiehalo do 12. mája 2021.

Zápisnicu z písomného hlasovania per rollam si môžete stiahnuť TU .

Ing. Ľubomír Olejár, predseda Predstavenstva PRK SOPK