Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Prešovská, Košická a Banskobystrická regionálna komora Vás pozývajú na webinár

ZÁKON O ODPADOCH –  zmeny platné od 1. novembra 2021 

Dátum konania  → 28. október 2021 (štvrtok) o 10:00 hod. do 12:00 hod. 

Cieľom webinára  je oboznámiť sa s legislatívnymi zmenami platnými v danej problematike od 1. novembra 2021.

Lektor:  Ing. Tomáš Schabjuk – od roku 2007 sa venuje poradenstvu v odpadovom hospodárstve. Pomáha firmám a obciam efektívnejšie nakladať s odpadmi. V spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. sa stará o odpadové hospodárstvo svojich klientov, poskytuje osobné a online školenia v odpadoch a prevádzkuje odpadovú aplikáciu ELO.sk, ktorá slúži na jednoduché evidovanie odpadov.

  • Aké aktuálne zmeny schválilo v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia?
  • Ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to bude znamenať vynikajúcu zmenu?
  • Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov?
  • Zrušilo Ministerstvo súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov?
  • Kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
  • Čo by malo byť nové pre výrobcov a distribútorov obalov?
  •  Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí?
  • Budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zdrojov na zberný dvor?
 Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny, ktoré schválila Národná rada SR.

Po skončení webinára bude priestor na Vaše otázky.

Účastnícky poplatok:

  • 48 € s DPH (40 € bez DPH + 8 € DPH) člen SOPK / účastník
  • 72 € s DPH (60 € bez DPH + 12 € DPH) nečlen SOPK / účastník

REGISTRÁCIA 

Registrovať sa môžete do 26. októbra 2021.  Na základe Vašej registrácie, Vám zašleme bližšie informácie o podmienkach platby. Link na pripojenie Vám bude zaslaný deň pred konaním webinára.

Go to Top