Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Prešovská regionálna komora SOPK si Vás spolu s kolegami z Banskej Bystrice, Košíc a Nitry dovoľuje pozvať na online webinár
Nové povinnosti podľa zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie v roku 2021, ktorý bude 31. marca 2021 (streda) v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Už rok trvá mimoriadna situácia na Slovensku s ohľadom na pretrvávajúcu nákazu COVID-19, počas ktorej došlo k viacerým výnimkám z uplatňovania Zákonníka práce,
napr. pri prekážkach v práci, čerpaní dovolenky, predĺžení času trvania pracovného pomeru na dobu určitú, skončení pracovného pomeru, či práci z domácnosti zamestnanca.

Lektorkou webinára bude Mgr. Katarína TIMKOVÁ – Inšpektorát práce Košice
Cieľom webinára je upozornenie na nové oprávnenia a povinnosti zamestnávateľov v aktuálnych podmienkach roka 2021.

Rovnako však došlo v roku 2021 aj k zásadným a novým úpravám v súvislosti:

  • s odmeňovaním zamestnancov
  • s ich stravovaním
  • práci z domácnosti zamestnanca
  • definovaní zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa
  • úpravami týkajúcimi sa uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ďalším.

V prípade otázok k témam prosíme ich zaslať pred webinárom; v diskusii Vám lektorka na ne odpovie.

Informácie o organizácii webinára a podmienkach účasti nájdete v pozvánke. 

Prihlásiť sa môžete on-line do 29. marca 2021.

 

Go to Top