Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Veľtrh KazBuild 2021

ZMENA TERMÍNU !

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva a interiéru KazBuild 2021, ktorý sa bude konať v termíne 7. – 9. septembra 2021 v meste Almaty, Kazachstan.

Medzinárodný veľtrh stavebníctva a interiéru KazBuild je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu v Kazachstane, ktorý slúži ako efektívna obchodná platforma poskytujúca príležitosť dozvedieť sa viac o inováciách od výrobcov a dodávateľov, rozšíriť trh, nadviazať a udržiavať obchodné partnerstvo. Účastníci majú možnosť zoznámiť sa s najnovšími a aktuálnymi vývojovými trendmi v oblasti architektúry, výstavby a dizajnu.

Svoju účasť na veľtrhu KazBuild 2021 už potvrdili významné medzinárodné spoločnosti ako  Alcotek, Eglo, FINN LOG HOUSES, Fores, Nedex, Hafele, Huntsman, Profil House, Qazaq Mining, Simargl Door Factory, Tikkurilla, Beryozastroymaterialy, Technonikol a iné.

Sektory výstavy:
• stavebníctvo a stavebné materiály;
• vybavenie a nástroje;
• okná a súvisiace technológie;
• dokončovacie materiály;
• interiéry;
• keramika a kameň.

V roku 2019 sa na výstave KazBuild zúčastnilo 270 spoločností z 22 krajín sveta. Výstavu navštívilo 4 167 špecialistov z 34 krajín s cieľom oboznámiť sa s priemyselnými inováciami a nájsť produkty pre svoj obchodný rozvoj; 78% účastníkov boli medzinárodné spoločnosti, ktoré hľadali partnerov v Kazachstane a Strednej Ázii. Svoje výrobky a služby predstavilo taktiež 12 kolektívnych výstav z Ruska, čo bol počas celej histórie výstavy rekordný počet účastníkov s „kolektívnym“ stánkom.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu KazBuild 2021 uhradí :

  • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
  • ​výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spolu-vystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu KazBuild 2021, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 02. júla 2021.

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 02. júla 2021, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu KazBuild 2021, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 Pôvodná informácia:

Go to Top