Nahrávam Udalosti

Vážení podnikatelia, dovoľujeme si Vás pozvať
na bezplatný odborný seminár, ktorý sa uskutoční v priestoroch
Prešovskej regionálnej komory SOPK.

Zameranie odborného seminára je na Jednotný trh a internacionalizáciu.

Lektor:   Ing.  Ľubor  Kostelný – nezávislý konzultant

Cieľová skupina účastníkov:
Odborní pracovníci z oblasti obchodu, ekonomiky a platobného styku firiem, ktoré realizujú zahranično-obchodné  exportné operácie.
Účastníci obdržia sprievodné pracovné a študijné materiály. V rámci seminára bude k jednotlivým bodom programu seminára prebiehať diskusia, prípadne operatívne konzultácie.

Dátum konania: 16.6.2022 (štvrtok)
od 9.00 hod. – 12.00 hod.

Miesto konania: Prešovská regionálna komora SOPK

Zameranie konzultácií:

A)  KOMERČNO  –  PRÁVNE  ASPEKTY
1)  Kúpno – predajná zmluva so zahraničným partnerom  (ďalej KPZ)
2)  Zahraničná konkurencia na konkrétnom trhu
B)  LOGISTICKÉ  ASPEKTY
1)  Dohodnutá dodacia podmienka  (podľa  Incoterms  2020)
2)  Štruktúra reálnych priamych zahraničných obchodných nákladov
3)  Dohodnuté dodacie lehoty v  KPZ
C)  EKONOMICKÉ,  CENOVÉ,  PLATOBNÉ,  A  FINANČNÉ  ASPEKTY
1)  Úplné vlastné náklady (ÚVN) / evidovaná jednotka množstva tovaru
2)  Cena predávaného tovaru
3)  Platobná podmienka a náklady s ňou spojené
4)  Obchodovateľná mena v  KPZ  –  kurzové riziko v prípade, že nejde o  EUR.

D) PREZENTÁCIA PROJEKTU ENTEPRISE EUROPE NETWORK – podpora obchodu, inovácií a know-how.

REGISTRÁCIA

Účasť na odbornom seminári je bezplatná na základe registrácie. Podmienkou účasti je REGISTRÁCIA do  10.6.2022. Maximálny počet účastníkov je 30.

 

Go to Top