Nahrávam Udalosti

Vážení podnikatelia, dovoľujeme si Vás pozvať  na odborný seminár, ktorý sa uskutoční v priestoroch Prešovskej regionálnej komory SOPK.

Kybernetická bezpečnosť firiem

Seminár bude predstavovať metodickú pomoc pri implementácii systému riadenia kybernetickej bezpečnosti právnických osôb, tvorbe bezpečnostnej dokumentácie vyplývajúcej z legislatívy a forme riadenia bezpečnosti prevádzkovaných informačných systémov.  Predstavené budú aj praktické možnosti riešenia bezpečnosti.

Dátum konania: 7. júna 2022 (utorok)
od 9,00 – 11,40 (s prestávkou a diskusiou)
Cieľová skupina účastníkov : Manažéri firiem, pracovníci zodpovední za kybernetickú bezpečnosť firiem, IT špecialisti a administrátori.

Program seminára:

Ako porozumieť zákonu o KB z pohľadu podnikateľa ( cca 30 minút )
Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ

Nutné zákonné požiadavky  (cca 40 minút )
– požadovaná dokumentácia (vrcholové dokumenty – stratégie, smernice…),
– ostatná bezpečnostná dokumentácia (analýza rizík, analýzy dopadov, audity),
– riadenie kybernetickej bezpečnosti (manažér kybernetickej bezpečnosti, role a činnosti),
Daniel Suchý Aliter Technologies a.s.,
Ladislav Martinček LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prestávka na kávu (30 min)

Spôsoby zabezpečenia informačných systémov ( cca 40 minút )
– počítačová hygiena,
– riešenie topológie sietí,
– monitorovanie bezpečnosti,
– najčastejšie formy útokov,
– riešenie kybernetických útokov,
Daniel Suchý Aliter Technologies a.s.,
Ladislav Martinček LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Odpovede na otázky – cca 15 minút
Rastislav Janota, SK-CERT, NBÚ
Daniel Suchý Aliter Technologies a.s.,
Ladislav Martinček LYNX spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

REGISTRÁCIA

Na základe Vašej registrácie, Vám zašleme bližšie informácie o podmienkach platby.  Na seminár sa  môžete registrovať do 31. mája 2022. Maximálny počet účastníkov je 30.

Registračný poplatok:
Pre členov SOPK je účasť  zdarma
Pre nečlenov SOPK  je účastnícky poplatok 30 € bez DPH (36 € vrátane DPH)

Go to Top