Webinár: Základy VO pre hospodárske subjekty – ucelený prehľad

Online

Webinár s odborníkmi z Úradu pre verejné obstarávanie Počas webinára Vám budú v stručnosti predstavené základné poznatky o obchodovaní so štátom a bude Vám poskytnutý ucelený prehľad o priebehu verejného obstarávania, od zverejnenia zákazky až po uzavretie [...]

Webinár: Základy VO pre hospodárske subjekty – ucelený prehľad

Online

Webinár s odborníkmi z Úradu pre verejné obstarávanie Počas webinára Vám budú v stručnosti predstavené základné poznatky o obchodovaní so štátom a bude Vám poskytnutý ucelený prehľad o priebehu verejného obstarávania, od zverejnenia zákazky až po uzavretie zmluvy, z pohľadu [...]

Go to Top