Slovenská kooperačná burza Bratislava 2021

Bratislava

O úspechu firiem rozhodujú moderné metódy riadenia - automatizácia, zavádzanie robotov a umelej inteligencie do výrobných procesov a ekologizácia. Digitalizácia, vrátane digitálnych inovácií, výrazne urýchľujú tieto procesy. Ako a kam sa [...]

Podnikateľská misia na EXPO Dubaj

EXPO Dubaj

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas [...]

Podnikateľská misia pri príležitosti slovinského predsedníctva v Rade EÚ

Ľubľana Ľubľana,

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so slovinskou agentúrou SPIRIT Slovenia pripravujú podnikateľskú misiu zameranú na sektor informatizácie a informačno-komunikačných technológií. Podnikateľská misia bude prebiehať 16. – 18. novembra 2021 v hlavnom meste Ľubľana s nadväzujúcou [...]

Podnikateľská misia na EXPO Dubaj-Global Goals

EXPO Dubaj

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas [...]

Go to Top