Kyberbezpečnosť v regiónoch- sa odkladá pre COVID opatrenia

Technologické inovační centrum Zlín Vavrečkova 5262,, Zlín

Národná klastrová asociácia, Technologické inovačné centrum, stredoeurópsky metaklaster CEDEG, Zlínsky kraj, Network Security Monitoring Cluster, SOPK a partneri vás pozývajú na participáciu na seminári venovanom praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických [...]

Go to Top