2. ročník ekonomickej konferencie: Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi