Slovenská história Nitrianskeho kraja sa začína koncom 5. storočia, kedy na jeho územie prichádzajú prví Slovania. Už v 1. polovici 7. storočia sa západné pramene zmieňujú o štátnom útvare Slovanov, Samovej ríši. Samova ríša bola akýmsi predchodcom ďalšieho štátneho útvaru – Veľkej Moravy, ktorej jedno z centier bolo práve v Nitre.

Nitra

Mesto Nitra

V časoch Veľkomoravskej ríše sa položili základy ospevovanej slávy starobylej kresťanskej Nitry, doložené mimoriadne vzácnymi listinnými pamiatkami z 9. storočia. Meno krajského mesta Nitra je spojené so začiatkami histórie Slovanov, s menami kniežat Pribina, Svätopluk a Rastislav. V roku 863 knieža Rastislav pozval byzantskú misiu Cyrila a Metoda, ktorí utvorením prvého slovanského písma „hlaholiky“ položili základ slovanskej písomnosti a literatúry.  Mestské práva boli Nitre udelené v roku 1248 kráľom Belom IV. za poskytnutie pomoci kráľovi počas nájazdov Tatárov.

 

Komárno

Mestský úrad Komárno

Mesto Komárno leží na ľavom brehu Dunaja a prvá zmienka o meste pochádza z roku 1075, patrí k najstarším a v minulosti najvýznamnejším mestám na Slovensku. Mestské práva boli Komárnu udelené v roku 1265 kráľom Belom IV. Komárno bolo sídlom Komárňanskej stolice, neskôr župy.

Levice

Levický hrad

Prvá písomná zmienka  o Leviciach pochádza z roku 1156. Na konci 13. storočia bol v meste postavený hrad, ktorý sa neskôr stal významnou pevnosťou v tureckých vojnách. Od 13. storočia do roku 1848 východná polovica dnešného okresu Levice vrátane mesta Levíc, patrila do Tekovskej stolice, západná polovica okresu patrila do Hontianskej stolice.

 

 

Nové Zámky

Nové Zámky

Jedným z najmladších miest západného Slovenska sú Nové Zámky. Prvá písomná zmienka o sídle pochádza až z roku 1571. Do histórie strednej Európy sa však zapísali ako známa protiturecká pevnosť. Po oslobodení spod tureckej nadvlády boli Nové Zámky výsadnou listinou ostrihomského arcibiskupa Juraja Széchényiho z roku 1691 povýšené na mesto.

 

 

Šaľa

Mesto Šaľa

Šaľa patrí medzi naše najstaršie mestá a prvá písomná zmienka o sídle pochádza z roku 1002. V roku 1241 – 1242 mesto zničili Tatári a v roku 1599 vyplienili Turci. V 17. storočí bol v meste postavený protiturecký hrad a pevnosť.

 

 

 

Topoľčany

Mestský úrad Topoľčany

O meste Topoľčany pochádza prvá písomná zmienka z roku 1173. Z tohto obdobia  sa zachovali pozostatky z benediktínskeho kláštora, ktorý bol postavený v 11. storočí.

 

 

Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce patrilo rozličným šľachtickým rodom a bolo sídlom panstva.  Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1113. Až od roku 1720 dostali Zlaté Moravce jarmočné a trhové právo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prirodzeným pokračovaním historického vývoja siedmich okresov Nitrianskeho kraja sa aj v súčasnosti stala Nitra administratívnym, obchodným, hospodárskym a kultúrnym centrom Nitrianskeho regiónu.