Germicídne žiariče (GŽ)

Tieto elektrotechnické zariadenia sa široko používajú všade tam, kde je potrebné zabezpečiť likvidáciu choroboplodných zárodkov, teda prakticky všade: v zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, laboratóriách, ale tiež v školách, obchodných a spoločenských priestoroch, v priemyselných halách a pod.

Germicídne žiariče sú elektrotechnické zariadenia využívajúce ako zdroj UV žiarenia germicídnej žiarivky s príkonom 15W alebo 30W. Toto žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm ničí baktérie, vírusy a plesne, ktoré za obvyklých okolností môžu spôsobovať závažné zdravotné ťažkosti. Žiarič je určený na sterilizáciu, ktorá je zabezpečená priamym dopadov UV žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu choroboplodných zárodkov vo vzduchu i na povrchu súčasne. Žiarič môže byt umiestnený na strope alebo na stene miestnosti, alebo sa môže pripevniť na mobilný stojan.

Dezinfekcia UV-C žiarením poskytuje však oproti iným chemickým variantom dezinfekcie mnoho výhod:

– nedá sa predávkovať, neprodukuje vedľajšie toxíny (emisie prchavých organických zlúčenín, nevyžaduje,

– skladovanie nebezpečných materiálov, neovplyvní vôňu ani chuť dezinfikovaných tekutín a potravín UV-C,

– žiarenie likviduje viac druhov vírusov, bacilov a mikróbov prenášaných vodou, ako pri chlórovaní.

Aktuálna ponuka germicídnych žiaričov (prezentácia „.pdf“)

 

AMI spol. s r.o.

Milan HRDLÍK

Komárňanská cesta 13

940 43    Nové Zámky

E:      mhrdlik@ami.sk

W:    www.ami.sk

M:    +421 (903) 430115

T:     +421 (35) 6923900