Na základe súhlasu vedenia SOPK a v súlade so všeobecnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu sa Valné zhromaždenie Nitrianskej regionálnej komory SOPK plánované dňa 20. mája 2021 neuskutočnilo.

Zároveň bolo rozhodnuté, že schvaľovanie jednotlivých materiálov na Valné  zhromaždenie Nitrianskej regionálnej komory SOPK sa uskutoční  hlasovaním per rollam. Členovia SOPK v pôsobnosti Nitrianskej regionálnej komory SOPK boli v tejto súvislosti oslovení emailom z 10. 5. 2021, hlasovanie prebiehalo do 20. 5. 2021.

Zápisnicu z písomného hlasovania per rollam si môžete stiahnuť TU .

Viliam Ondrejka, predseda Predstavenstva Nitrianskej regionálnej komory SOPK