Dňa 15.3.2022 sa stretli v Župnom dome v Nitre na podujatí „Z regiónov do sveta“  malí a strední podnikatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja s predstaviteľmi ekonomických ministerstiev, samospráv, verejného sektora. Podujatie pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) a Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Za okrúhlym stolom prítomní diskutovali so štátnou tajomníčkou (MZVEZ SR) Ingrid Brockovou a predsedom Nitrianskeho  samosprávneho kraja Milanom Belicom o podpore štátu pri spolupráci so zahraničím. Cieľom podujatia bolo predstaviť novú ponuku podpory štátu a viesť aktívny a otvorený dialóg s podnikateľmi, získať impulzy z domáceho prostredia a lepšie pochopiť potreby regiónu. Podujatia sa zúčastnilo približne 50 podnikateľov, medzi ktorými boli aj takí, ktorí podnikajú viac ako 25 rokov a majú skúsenosti s exportom.

Počas programu okrúhleho stola bol popísaný mechanizmus podpory podnikateľov zo strany ekonomických diplomatov pri hľadaní partnera v zahraničí a predstavené užitočné odkazy na internetovej stránke MZVEZ SR:

Ekonomická diplomacia

Praktická príručka o podnikaní v Európe

Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta