Nitriansky kraj a jeho metropola – starobylé mesto Nitra – zohrali v dejinách formovania slovenského národa, jeho kultúry a vzdelanosti významnú úlohu. Popri bohatej histórii a kultúrnom dedičstve kraja je dôležitý i jeho silný podiel pri tvorbe a rozvoji ekonomiky Slovenska.

Nitriansky kraj, ktorý sa dlhodobo vyznačoval predovšetkým poľnohospodárskou tradíciou, dnes zaznamenáva výrazný priemyselný rozvoj a pre priemyselnú výrobu v súčasnosti predstavuje jedno z najatraktívnejších investičných prostredí na Slovensku. Atraktívnosť charakterizujú predovšetkým existujúci silný potenciál vstupných výrobných faktorov priemyselnej výroby, dostatočný priestorový potenciál pre rozvoj, výhodná geografická poloha na významných dopravných ťahoch, dostupnosť kvalifikovaných ľudských zdrojov, rozvoj cezhraničnej spolupráce a významné centrum medzinárodného výstavníctva v krajskom meste (video: Nitriansky samosprávny kraj ).

Nitrianska regionálna komora SOPK (NRK SOPK) bola založená v decembri  1991, ako jedna z ôsmych regionálnych komôr pôsobiacich dnes na Slovensku.  Sídlo: Nitra, adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra, pôsobnosť NRK SOPK je v okresoch: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce.