Nitrianska regionálna komora SOPK oznamuje klientom, že v súlade so zákonom  č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ustanovením § 37 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 4 ods. 7 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení Vyhlášky č. 227/2019 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, bude v dňoch tropických horúčav (I. stupeň metrologických výstrah uverejnený na stránke www.shmu.sk) skrátený pracovný čas od 7:30 do 14:00 hod.

Vzhľadom na predpoklad tropických horúčav v letných mesiacoch, odporúčame Vám sledovať  stránku NRK SOPK a vopred avizovať  Vaše požiadavky na služby, aby sme boli schopní Vám ich poskytnúť Vašej spokojnosti.  

Ďakujeme za pochopenie

Kolektív NRK SOPK

E: sopkrknr@sopk.sk ,  T: 037 6535 466