Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na seminár. Ing. Vladimír om Ozimým. Dňa 26. 10. 2021 boli v ZDP schválené zmeny, ktoré od 1. 1. 2022 zavádzajú nové pravidlá pre účtovanie finančného príspevku na stravovanie. Viac informácií o tom, ako sa zmenia súčasné daňové a účtovné princípy poskytovania finančného príspevku pre TPP aj „dohodárov“. 

Dátum, miesto: 11. november 2021, (štvrtok), online, webinár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 Program:

Formy stravovania  a ich daňové a účtovné princípy:

  • vlastné stravovacie zariadenie
  • služby stravovania od tretieho subjektu
  • gastrolístky
  • finančný príspevok
  • neskoro vyplatený finančný príspevok a daňové dosahy
  • finančný príspevok a dohodár
  • novinky od 1.1.2022 a ich vplyv na zamestnávateľa a zamestnanca z daňového hľadiska

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo  vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich
zákazníkov.
 

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu za webinár, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto bez DPH     20% DPH         Celkom
Online, webinár  50,00 €   10,00 € 60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 111121.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top