Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín a z EÚ podľa aktuálnej právnej úpravy“Zorientovať sa v novej právne úprave, ktorá mení doterajšie pravidlá pre zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín a prijímania služieb v rámci cezhraničného vysielania takýchto pracovníkov, vám pomôže Mgr. Miroslava Mošonová, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce. Na webinári spoznáte povinnosti zamestnávateľov (aj voči úradu práce a inšpekcii práce), oprávnenosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, jednotlivé povolenia, ako aj možné kontroly a pokuty za nedodržanie povinností. Webinár reaguje na aktuálne najčastejšie otázky, ktorých odpovede si vypočujete s pomocou viacerých príkladov z praxe.

Dátum a miesto konania:  7. apríl 2022, (štvrtok), webinár
Lektor:  Mgr. Miroslava Mošonová

 Program:

  • Aktuálna legislatíva zamestnávania cudzincov
  • Možnosti v oblasti zamestnávania cudzincov a cezhraničného vysielania cudzincov
  • Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov aj štátnych príslušníkov tretích krajín
  • Oprávnenosť pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny
  • Štatút odídenca a jeho právne postavenie na účely pracovnoprávnej legislatívy
  • Kontroly a pokuty
  • Najčastejšie problémy a príklady z praxe

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor:   Mgr. Miroslava Mošonová dlhoročné pracovné skúsenosti orientované na oblasť ekonomiky, riadenia podnikov a ľudských zdrojov. Profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 070422.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top