Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Zostavenie internej smernice k tvorbe opravných položiek

Webinár s Ing. Martinom Miklášom vám poskytne všetky potrebné znalosti pre správne zostavenie internej smernice k tvorbe opravných položiek. V rámci programu sa oboznámite s tým, kto je povinný takúto internú smernicu zostaviť, čo zohľadňuje a aké náležitosti musí obsahovať. Jej samotné zostavenie si navyše vyskúšate na praktickom príklade.

Miesto konania: Webinár, online
Dátum konania: 21. október 2021, (štvrtok)
Lektor: Ing. Martin Mikláš

Program:

  • Teoretické východiská a praktické aspekty vytvorenia internej smernice k tvorbe opravných položiek.
  • Praktický príklad zostavenia internej smernice k tvorbe opravných položiek.
  • Zhrnutie problematiky a  diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 pripojenie k webináru
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor:  Ing. Martin Mikláš – odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Vyštudoval obor Ekonomika a manažment podniku. Počas štúdia sa zaoberal najmä oblasťou daní, účtovníctva a finančníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

  bez DPH     20%  DPH         Celkom
Online webinár 50,00 €     10,00 € 60,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 211021.

Ako bonus získa každý účastník webináru:

• Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
• Videozáznam z webinára na 30 dní

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, T: 037 – 73 367 54, F: 037 – 73 367 39,  E: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top