Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na podnikateľské fórum a B2B rokovania s partnermi zo Srbskej republiky.

 • Dátum: 9. november 2021
 • Miesto: :  Hotel Park Inn (Radisson), Bratislava
 • Cena: bezplatne
 • Organizátor:  SARIO
 • Kontakt:
 • Jozef Mader, E: jozef.mader@sario.sk, T: +421 910 828 328
 • Silvia Krošlak, E: silvia.kroslak@sario.sk, T: +421 915 828 362

Podujatie je organizované v spolupráci so Srbskou obchodnou  a priemyselnou komorou a je prioritne zamerané na rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou v oblastiach:

 • automobilového priemyslu,
 • strojárstva
 • elektrotechniky,
 • energetiky,
 • obnoviteľných zdrojov,
 • inovácií,
 • chemického papierenského a drevospracujúceho priemyslu.

Podnikateľské fórum sa uskutoční, ako súčasť 10. zasadnutia Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktoré sa bude konať v dňoch 9. – 10. novembra 2021  v Bratislave Hotel Park Inn (Radisson).
Slovenské spoločnosti budú mať možnosť rokovať so zástupcami Srbskej rozvojovej agentúry, ktorá zodpovedá za podnikanie, investície a podporu zahraničných investorov v Srbskej republike.

Predbežný program:

09:00     Otvorenie podujatia na úrovni ministrov hospodárstva Slovenskej a Srbskej republiky           
09:30     Prezentácie
                Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
                Srbská obchodná a priemyselná komora
                Srbská rozvojová agentúra
10:00    B2B rokovania

Rokovací jazyk: anglický

Registrácia:
V prípade záujmu o účasť na biznis fóre, prosíme o vyplnenie registračného formulára spolu so všetkými požadovanými náležitosťami do 1. novembra 2021.

Registrácia je otvorená do 1. november 2021.

 

REGISTRÁCIA 

 

Podmienky účasti slovenských podnikateľských subjektov budú závisieť od protipandemických opatrení platných podľa aktuálneho regionálneho COVID semafora, ktorý vydáva ÚVZSR. Účastník podujatia musí patriť do skupiny OTP, čo znamená, že sa musí preukázať potvrdením o zaočkovaní, o negatívnom výsledku testu, alebo potvrdením o prekonaní  ochorenia COVID-19 v priebehu posledných 180 dní.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu spoločností na základe relevantnosti a na základe dodržania všetkých protipandemických opatrení.

Organizátori majú právo na zmenu programu, príp. formy podujatia, najmä v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie.

  

Go to Top