Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

O úspechu firiem rozhodujú moderné metódy riadenia – automatizácia, zavádzanie robotov a umelej inteligencie do výrobných procesov a ekologizácia. Digitalizácia, vrátane digitálnych inovácií, výrazne urýchľujú tieto procesy. Ako a kam sa posunul vývoj v technológiách, v automatizácii, vo vývoji umelej inteligencie a robotiky? Ktoré technológie majú potenciál posunúť firmy do novej, ekologickej, inovatívnej a konkurencieschopnej kvality? Odpovede prinesú v moderovaných panelových diskusiách odborníci z priemyslu, vedci a zástupcovia štátnej správy počas „Slovenskej kooperačnej burzy Bratislava 2021“, ktorú organizuje SARIO už po 15 krát.

Dátum konania: 21.október 2021 (štvrtok)

Miesto: Bratislava (online)

Organizátor: SARIO, (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava)

Kontaktné osoby:

Slimáková Michaela; T: +421 910 828 278; E: matchmaking@sario.sk  (pre slovenské spoločnosti)

Kalina Adam; T: +421 908 616 853; E: matchmaking@sario.sk  (pre zahraničné spoločnosti)

Árvová Ľubica; T: +421 910 828 302; E: matchmaking@sario.sk  (projektový manažér podujatia, informácie k možnostiam partnerskej spolupráce na podujatí)

PROGRAM

9:00 – 9:30     Oficiálne otvorenie
9:30 – 12:20   MODEROVANÉ ODBORNÉ PANELOVÉ DISKUSIE

9:30 – 10:30   Inteligentné technológie v podnikových procesoch – cesta k inovačnej pružnosti: skúsenosti odborníkov z nadnárodných firiem a špičkoví vedci budú diskutovať o tom, ako správne zacieliť inovačné úsilie a vyhnúť sa chybám a zdržaniam

10:35 – 11:25   Technologické a digitálne inovácie v online komunikácii so zákazníkmi: prezentácia úspešne aplikovaných slovenských projektov a riešení, prostredníctvom ktorých je možné cielene zlepšovať a zefektívňovať interakciu medzi poskytovateľom služieb a existujúcimi či potenciálnymi klientmi

11:30 – 12:20   Inteligentné riešenia vo výskume a vývoji vodíkových inovácií: základná filozofia napĺňania Národnej vodíkovej stratégie a konkrétne projekty z oblasti vodíkových technológií

12:30 – 14:00   OBED (iba v prípade osobnej účasti)

13:30 – 17:30   BILATERÁLNE ROKOVANIA:  kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce (Plánovanie a priebeh rokovaní)

9:00 – 17:30   INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE

  1. Užitočné informácie pre slovenské firmy – podpora exportu
  2. Podnikateľské misie SARIO –úspešné príbehy slovenských firiem
  3. Užitočné informácie pre zahraničné firmy – podnikanie a investovanie na Slovensku

9:00 – 17:30   PREDSTAVENIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV INOVATÍVNYCH FIRIEM, UNIVERZÍT A VEDECKÝCH PRACOVÍSK

17:30               VEČERNÝ RAUT (iba v prípade osobnej účasti)

 

REGISTRÁCIA

Termín registrácie účastníkov: Od 1. júna 2021 do 6. októbra 2021

 

Go to Top