Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s RELIA s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s RNDr. Jozefom Mihálom  sa dozviete, čo potrebujete vedieť pre nový Kurzarbeit

 • Miesto konania: Webinár, online
 • Dátum konania: 29. november 2021, (pondelok)
 • Dátum konania: 30. november 2021, (utorok)
 • Dátum konania: 06. december 2021, (pondelok)
 • Trvanie: 09:00 – 15:00, obedňajšia prestávka 11:30-12:00)

Program

Webinár má tri hlavné témy, vysoko aktuálne v súčasnom období:

 1. “Prvá pomoc”za september – december 2021

Na úvod si pripomenieme, aké príspevky môžu čerpať zamestnávatelia a SZČO na jeseň 2021. Od novembra 2021 by sa mali príspevky zvýšiť, preto nepremeškajte príležitosť získať príspevky pri správne zvolenej stratégií a využití platných opatrení v rámci „Prvej pomoci“.

 1. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. “Kurzarbeit”, účinný od januára 2022

“Prvá pomoc” bude od januára 2022 nahradená novým systémovým nástrojom, určeným zákonom o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Nové pravidlá sú komplikované, treba ich správne pochopiť a vopred sa pripraviť, aby ste nepremeškali možnosť čerpať „podporu v čase skrátenej práce“ už od januára.

Na webinári si do hĺbky vysvetlíme, ako bude tento nový nástroj fungovať:

 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a kedy je zamestnávateľ v čase skrátenej práce
 • prečo je potrebná dohoda so zástupcami zamestnancov alebo dohoda so samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
 • vzorec na výpočet podpory, maximálna možná výška podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady (na základe ktorých všetko pochopíte)
 • súvisejúce dôležité zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory, kto ho platí, v akej výške a aký je súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 • diery v zákone a nevyjasnené pravidlá, ktoré budú musieť byť v zákone v rýchlom čase odstránené.

Upozorňujeme, že ide skutočne o rozsiahlu a dôležitú problematiku. Nespoliehajte sa preto na vašu účasť na webinároch k legislatívnym zmenám a ročnému zúčtovaniu v decembri a januári – na týchto webinároch tému preberieme len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva ďalších preberaných tém!

 1. Stravovanie zamestnancov od januára 2022

Národná rada SR koncom októbra 2021 schválila dôležité a zásadné zmeny pri stravovaní zamestnancov. Na webinári si vysvetlíme:

 • aké povinnosti a možnosti má zamestnávateľ pri zabezpečení stravovania svojich zamestnancov
 • ktorí zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravovania, a ktorým zamestnancom môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie dobrovoľne
 • ako je to v prípade dohodárov, spoločníkov, konateľov…
 • akým spôsobom je zamestnávateľ povinný financovať stravovanie a aké má ďalšie možnosti
 • ako správne chápať oslobodenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie od dane, pri jednotlivých formách stravovania
 • ako využiť sociálny fond na vylepšenie podmienok stravovania, a či je to výhodné, najmä pri ohľade na daňové zvýhodnenia

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – v rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. 

Organizačné pokyny:

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 130 strán) v .pdf podobe. V materiáli nájdete aj komentáre a príklady k ďalším aktuálnym témam na samoštúdium:

 • daňový bonus na dieťa a dotácia na stravovanie
 • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa
 • tehotenské
 • zmeny vo vykazovaní do zdravotných poisťovní od 1.10.2021
 • zmeny v exekučných zrážkach od 1.1.2022
 • mzdové veličiny na rok 2022
 • odvody 2022

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).

Pripojenie: Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú. V prihláške uveďte dátum webinára, na ktorý sa hlásite.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 151121.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top