Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s RELIA s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s RNDr. Jozefom Mihálom  sa dozviete, čo potrebujete vedieť pre prvú pomoc a nový Kurzarbeit. Webinár je samozrejme príležitosťou prediskutovať si s lektorom Jozefom Mihálom všetky ďalšie aktuálne problémy, ktoré máte vy a vaši zamestnanci.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 26. október 2021, (utorok)

Trvanie: 09:00 – 14:30, obedňajšia prestávka 11:30-12:00)

Program

Webinár má dve hlavné témy, vysoko aktuálne v súčasnom období:

“Prvá pomoc” za september – december 2021.

… nepremeškajte príležitosť získať príspevky na jeseň 2021, pri správne zvolenej stratégií a využití platných opatrení.

Nový “Kurzarbeit” od januára 2022

… “prvá pomoc” bude od januára 2022 nahradená novým systémovým nástrojom, určeným zákonom o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit.

Na webinári si podrobne vysvetlíme, ako bude tento nový nástroj fungovať.

 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – v rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. 

Organizačné pokyny:

Pripojenie: Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v „pdf“ podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).  Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 261021.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top