Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s RELIA s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s RNDr. Jozefom Mihálom  sa dozviete, čo potrebujete vedieť pre prvú pomoc, daňový bonus príspevky na rekreáciu, stravovanie a ďalšie zaujímavosti. Webinár je samozrejme príležitosťou prediskutovať si s lektorom Jozefom Mihálom všetky ďalšie aktuálne problémy, ktoré máte vy a vaši zamestnanci.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 13. október 2021, (streda)

Trvanie: 09:00 – 14:30, obedňajšia prestávka 11:30-12:00)

Program

  1. Prvá pomoc za september – december 2021  –  nepremeškajte príležitosť získať príspevky na jeseň 2021, pri správne zvolenej stratégii a využití platných opatrení
  1. Daňový bonus na deti sa skomplikoval – vaši zamestnanci, rodičia detí vo veku 6-15 rokov, si musia vybrať. Ak si v škole zvolia dotáciu na stravovanie strácajú nárok na daňový bonus. Vysvetlíme si dôležité detaily. Ako je to s deťmi do 6 rokov, ako s deťmi 15 ročnými, na čo si dať pozore pri prechode do iného vekového pásma
  1. Nároky zamestnancov na príspevky podľa Zákonníka práce a s tým spojené zvýhodnenia –  podľa Zákonníka práce majú zamestnanci nárok na zabezpečenie stravovania. Pravidlá sa zásadne menili od 1. marca 2021 a znova sa budú meniť od 1. januára 2022. Už tri roky má časť zamestnancov nárok na príspevky na rekreáciu. Súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa môžu byť aj daňovo zvýhodnené príspevky na športovú činnosť detí zamestnancov.  Všetko si vysvetlime a prediskutujeme.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – v rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. 

Organizačné pokyny:

Pripojenie: Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v „pdf“ podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).  Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 131021.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top