Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári so Ing. Soňou Ugróczy vás podrobne prevedie umorovaním daňovej straty, pričom samotné postupy si vyskúšate priamo na praktických príkladoch. Na konci dňa tak budete vedieť samostatne umorovať daňovú stratu a zároveň budete disponovať všetkými potrebnými vedomosťami. Napr. budete poznať, aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, ktoré pravidlá umorovania sú platné do 1. 1. 2020 a ktoré platia od roku 2020, kedy môže daňová strata vzniknúť, ako zistíme jej výšku alebo aj to, ako daňovú stratu využiť na zníženie daňovej povinnosti v budúcnosti.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 13. september 2021, (pondelok)

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Program:

Definícia daňovej straty – porovnanie s účtovnou stratou 

 • pravidlá odpočítania daňovej straty:
 • obdobie, počas ktorého možno umorovať daňové straty
 • podmienky odpočítania daňovej straty
 • kedy zaniká právo na odpočet daňovej straty
 • pravidlá pre umorovanie daňovej straty právnym nástupcom
 • umorovanie straty v prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia alebo hospodárskeho roku
 • nárok na odpočet daňovej straty podľa platných pravidiel od roku 2020 do výšky 50 % základu dane– čo to znamená v praxi
 • podmienky odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov, straty 2016 – 2019
 • podmienky odpočtu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia po 1.1.2020 (2020 …)
 • súbeh daňových strát podľa starých a nových pravidiel umorovania
 • umorenie daňovej straty podľa lex korona a jej dosah na ďalšie roky
 • vykazovanie v daňovom priznaní právnických osôb
 • štandardný postup pri odpisovaní majetku (zaradenie a odpisovanie)
 • odpisovanie majetku u mikrodaňovníka (kto je mikrodaňovník a akú má výhodu)
 • zmeny v odpisovaní majetku v roku 2021 pri špecifických budovách, ako napr.kúpeľná starostlivosť a vlastné ubytovne

Lektor:  Ing. Soňa Ugróczy –  daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v SKDP ako daňový poradca, člen Metodickeo-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  60,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 190921.

 Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom. Videozáznam z webinára.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

Go to Top