Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas tematického týždňa „URBAN AND RURAL“ v dňoch 31.10. – 13. 11. 2021 v Dubaji (SAE). Delegáciu povedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Dátum konania: 31. október 20215. november 2021 (nedeľa-piatok)

Miesto: Dubaj, Spojené arabské emiráty

Organizátor: SARIO, (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) a Ministerstvo hospodárstva SR

Kontaktné osoby:

Cieľ podnikateľskej misie: nadviazanie spolupráce nielen s lokálnymi partnermi ale aj spoločnosťami z celého sveta.

Preferované sektorové zameranie: obnoviteľné zdroje elektriny, nízkouhlíkové technológie, energetická efektívnosť/energetická bezpečnosť, akumulácia energie,  smart mobility, vodíkové technológie. Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s blízkym zameraním predmetu svojej činnosti.


Predbežný program misie: 

  • 31. október 2021 (nedeľa): odlet vládnym špeciálom, ubytovanie sa
  •  1. november 2021 (pondelok): konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  •  2. november 2021 (utorok): konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  •  3. november 2021 (streda): konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  •  4. november 2021 (štvrtok): konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  •  5. november 2021 (piatok): odlet vládnym špeciálom na Slovensko
    Presný program je predmetom rokovaní a bude  včas oznámený. 

Rokovací jazyk: anglický

 

REGISTRÁCIA 

Termín registrácie účastníkov: do 10. septembra 2021 do 12:00 hod. 

 

Víza, doprava a ubytovanie:  ku vstupu slovenských občanov do SAE je potrebný platný cestovný pas. Na základe Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty sa môžu držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR od 7. mája 2015 zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní. Nevyhnutnosťou je platnosť pasu min. 6 mesiacov od vstupu do SAE. Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). Preprava vládnym špeciálom je zdarma. Preprava z letiska do hotela, na výstavisko EXPO je zdarma zabezpečená zo strany MH SR.
Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Výber spoločností: organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

 

Go to Top